VŠETKO O NÁKUPE

Ochrana osobných údajov

Tu nás sú vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Postupujeme podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR) a spracúvame osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Pri nákupe kupujúci uvádza svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mail. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje prostredníctvom žiadosti zaslanej emailom ma info@mikusdiamonds.sk. Osobné údaje na marketingové účely sa využívajú výlučne so súhlasom klienta.

Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach a v dokumente Informačná povinnosť.